Titlar

Vissa föreningar sparar information om medlemmarnas yrkestitel. Dessa används sedan exempelvis vid utskrift av medlemsregister i årsböcker.

För att underlätta registreringen av titlar och för att minska risken att man använder olika benämningar på en titel kan man spara titlar i ett register i Membra.

Vyn Titlar, som är underhållet av registret, finns i undermenyn Inställningar.

Titlar

Titlar sparas på medlemskortet (fliken Övrigt) och kan skrivas ut tillsammans med medlemsuppgifter i exempelvis Rapportgeneratorn.

Titlar och adressetiketter

Det går även att välja om titlarna skall inkluderas på adressetiketter (som tas ut från Rapportgeneratorn). Från sidan Inställningar -> Titlar, klicka på Inställningar-knappen uppe i blåa menyn och lägg ett krux för Inkludera titlar i adressetiketter.

Inställningar för titlar

Feedback