Underhåll för båtar

Under denna punkt i navigationen kan föreningen ställa in en mängd olika värden som används på båtkortet. Dessa fält är endera ett dropdown fält eller ett textfält som föreslår alternativ i och med att användaren börjar fylla i fältet.

De alternativ som har en möjlighet till standardvärde är typer, förbund, avgiftsklasser, material och besiktningsklasser. Detta innebär att ifall användaren inte väljer något av alternativen då båtkortet sparas kommer standardvärdet att användas så att inte fältet förblir tomt. Det lönar sig att lägga ett neutralt alternativ som standardvärde så att det inte blir fel i misstag.

Typer

Båttyper kan vara t.ex. segelbåt, motorbåt, jolle, isjakt eller radiostyrd båt. Dessa får föreningen själv bestämma vilka som är i användning och vilken som läggs som standardvärde. Åtminstone en typ måste definieras då fältet är obligatoriskt för båtkortet.

Dessa typer går att lägga till, ändra eller radera från menyn. Definiera vilken typ som skall vara standardvärde genom att välja den och klicka på Sätt som standard-knappen.

Det går inte att ta bort en typ ifall det finns båtar som är kopplade till den. Gå då först och ändra de båtar till någon annan typ, sedan tillåter Membra att ta bort båttypen.
Båttyp fältet på båtkortet är ett dropdown fält.

Båtunderhåll för typer

Förbund

Förbund går att använda till för att hålla reda på vilka förbund eller grupper båtar skall höra till. I underhållet kan föreningen lägga upp alla förbund som behövs och ett av dem måste läggas som standardvärde.

Dessa förbund går att lägga till, ändra eller radera från menyn. Definiera vilket förbund som skall vara standardvärde genom att välja den och klicka på Sätt som standard-knappen.

Det går inte att ta bort ett förbund ifall det finns båtar som är kopplade till det. Gå då först och ändra de båtar till något annat förbund, sedan tillåter Membra att ta bort förbundet.

Förbund fältet på båtkortet är ett dropdown fält.

Båtunderhåll för förbund

Märke/modell

Själva "Märke/modell"-fältet på båtkortet har en ifyllningsfunktion som underlättar arbetet och medför mindre redundans i registret. Det fungerar genom att föreslå lämpliga alternativ an efter användaren börjar fylla i ett ord. Dessa förslag går att modifiera i en underhållslista.

Då ett nytt märke eller en ny modell matas in i fältet sparas det automatiskt i denna lista. Ifall man vill redigera listan går det lätt genom att välja raden och sedan välja Ändra eller Ta bort från menyn.

Båtunderhåll för märke/modell

Genom att använda förslagen från listan kommer man ifrån felstavade märken och modeller samt kan lättare hålla ordning och städa i registret, t.ex. ta bort dupletter. För att se alla båtar av ett visst märke eller modell rekommenderas användningen av Rapportgeneratorn som stöd.

Eftersom fältet kan lämnas tomt vid behov på båtkortet finns det inget alternativ för att lägga standardvärde för märke/modell.

Avgiftsklasser

Avgiftsklasserna i båtregistret är tänkta att användas som stöd för att dela in båtarna i olika grupper inför fakturering. Dessa klasser går att skapa enligt egna bestämmelser och sedan väljer man från båtkortet till vilken klass båten skall höra.

Ett exempel för hur avgiftsklasser kan användas:

Båtunderhåll för avgiftsklasser

Även här är det en bra hjälp på vägen att fylla i reglerna för de olika avgiftsklasserna i beskrivningsfältet. På så sätt underlättar man arbetet för en person som inte kan dem utantill från tidigare.

Då man vill fakturera de olika avgiftsklasserna i båtregistret rekommenderas följande steg:

  • I rapporgeneratorn välj Båtar som rapportvy
  • Gör en sökning där alla väsentliga fält och filter finns med, t.ex. medlemsnumret för fakturamottagaren och båtens avgiftsklass.
  • Exportera sökresultatet till Excel
  • Sortera t.ex. enligt avgiftsklasserna och fyll i en ny kolumn de rätta summorna
  • Skapa fakturaraden ifall den skall innehålla t.ex. båtens namn eller övrig väsentlig information
  • I ett nytt dokument eller ny flik lägg upp de fem kolumner som är obligatoriska inför en fakturaimport (läs mer i artikeln Fakturering)
  • Fortsätt genom att spara importfilen till csv format och importera fakturorna.

Konstruktörer

Konstruktör-fältet på båtkortet fungerar med samma ifyllningsfunktion som märke/modell använder. I underhållet kan man redigera, ta bort eller lägga till alternativ. Genom att fylla i en ny konstruktör i fältet på båtkortet läggs den automatiskt med i listan.

Båtunderhåll för konstruktörer

Varv

Varv-fältet på båtkortet fungerar med samma ifyllningsfunktion som märke/modell använder. I underhållet kan man redigera, ta bort eller lägga till alternativ. Genom att fylla i ett ny varv i fältet på båtkortet läggs den automatiskt med i listan.

Båtunderhåll för varv

Material

Material fältet användas till för att gruppera båtar enligt byggnadsmaterial. I underhållet kan föreningen lägga upp alla material som behövs och ett av dem måste läggas som standardvärde.

Dessa material går att lägga till, ändra eller radera från menyn. Definiera vilket material som skall vara standardvärde genom att välja den och klicka på "Sätt som standard"-knappen.

Det går inte att ta bort ett material ifall det finns båtar som är kopplade till det. Gå då först och ändra de båtar till något annat material, sedan tillåter Membra att ta bort förbundet.

Material fältet på båtkortet är ett dropdown fält.

Båtunderhåll för material

Besiktningsklasser

Besiktningsklasserna finns på båtkortet i form av ett dropdown fält. De går att definiera i underhållet men då båtregistret i Membra tas i bruk följer följande värden automatiskt med: Klass 1 Öppet hav, Klass 2 Kusten, Klass 3 Skärgård, Klass 4 Skyddade vatten och till sist Okänd.

Dessa går självklart att ändra på i underhållet genom att välja rätt rad och klicka på Ändra från menyn. På samma sätt går det att definiera vilken besiktningsklass skall vara som standard samt ta bort en besiktningsklass.

Båtunderhåll för besiktningsklasser

Feedback