Utmärkelser

Denna funktion används för att spara information om utmärkelser som tilldelats medlemmar.

Det går att hantera Utmärkelser på två ställen i Membra. På medlemskortet kan man se, lägga till, ändra och radera en utmärkelse för enskilda medlemmar. I Utmärkelser vyn i menyn kan man skapa, ändra och radera utmärkelser. Det går dessutom att hantera de hedrade medlemmarna genom att exportera listor, lägga till eller radera utmärkelser från medlemmar.

För att lägga till en ny utmärkelse klickar man på Lägg till-knappen och anger den nya utmärkelsens namn och en frivillig beskrivning.

Alla sparade utmärkelser

Genom Hedrade-knappen kan man se en lista på alla medlemmar som fått utmärkelsen i fråga.

De medlemmar som fått en viss utmärkelse

Från denna vy går det att lägga till och ta bort hedrade medlemmar eller exportera alla hedrade till en Excel fil. Observera att då medlemmar läggs till kommer alla att få samma årtal ifall de läggs på en gång in.

Ifall en kommentar skall läggas till eller årtalet ändras på, är man tvungen att gå via medlemskortets Utmärkelser-flik. Det finns en snabbknapp Ändra medlem i menyn för det.

Medlemskortets sjätte flik, alla utmärkelser medlemmen har fått

Feedback