Utskick

Från Membra kan man skicka e-post, SMS, brev, och granskningar till medlemmar. Genom att utnyttja Membras utskick kan föreningen enkelt och snabbt utnyttja de olika grupperingar som redan finns i systemet.

Alternativ för utskick

Mottagarna kan väljas via medlemsvyn, sektioner, taggar och aktiviteter, eller grupperas med hjälp av Rapportgeneratorn. Det går också att skicka ut e-post och granskningsemail till alla medlemmar som har en e-post adress definierad, eller SMS till alla medlemmar som har ett mobilnummer angivet i sina medlemsuppgifter.

Skicka e-post

Den avsändande adressen för e-postutskick från Membra är mailing@membra.fi. Då mottagaren väljer att svara meddelandet kommer svarsadressen att vara den föreningen definierat i föreningens inställningar (läs mer i artikeln om Föreningsuppgifter). Du kan även ange en avvikande avsändaradress för ett e-postutskick.
Även automatiska mail om felaktiga mottagaradresser returneras till den angivna adressen. Mottagarna ser inte vilka de övriga mottagarna är.

E-post går också att skicka till utomstående personer, det finns ett fält för att mata in nya e-post adresser i fönstret. Ifall flera nya e-post adresser matas in skall de separeras med ett semikolon (;).

Skicka e-post

Knappen Skicka e-post finns på många ställen i Membra, t.ex. på sidan för medlemmar, aktivitetsdeltagare, sektionsdeltagare eller Rapportgeneratorn. Det går lätt att granska vilka medlemmar som kommer att få e-post genom att gå igenom listan till höger. Då ser man en lista över alla medlemmar som har e-post adress registrerad i Membra och vilka som inte har.

Ifall det ännu saknas någon viss medlem går det att lägga till hen via Övriga mottagare-fältet.

Själva e-postmeddelandet består av en rubrik, innehåll och möjliga bilagor, dock max två stycken. Varje mottagare kommer att få en kopia på meddelandet och ser inte andra möjliga mottagare.

Skicka SMS

Det går att skicka SMS till alla medlemmar som har ett mobilnummer sparat i korrekt format. Knappen SMS finns på många ställen i Membra, t.ex. på sidan för medlemmar, aktivitetsdeltagare, sektionsdeltagare eller rapportgeneratorn.

SMS går också att skicka till utomstående personer, det finns ett fält för att mata in övriga mobilnummer i fönstret. Ifall flera nya mobilnummer matas in skall de separeras med ett semikolon (;).

Skicka SMS

SMS kan ha 130 tecken och har en tilläggskostnad som tillkommer på årsavgiften för Membra.

Skicka brev

Det går att skicka ett brev till en eller samtliga medlemmar, eller till en medlemsgrupp via taggar, aktiviteter eller sektioner.

Skicka brev

Brevet laddas upp i PDF-format och får ha max 10 sidor. Membra granskar att du bifogar en fil för varje språk som behövs för de medlemmar du har med i utskicket.

Brevutskicket har en tilläggskostnad som definieras av vald porto, färg och mängden av brev. Prislitan visas alltid i dialogen och summan uppdateras enligt de val du gör. Tilläggskostnaderna faktureras i samband med årsavgiften för Membra. Läs gärna mera i artikeln Postning av brev.

Feedback