Utskrifter

Alla utskrifter från Membra görs som PDF-filer. På det sättet kan användaren välja att skriva ut dokumentet eller att t.ex. spara det på datorn för att senare skicka det med e-post.

Feedback