Vad är innestående?

Med termen innestående refererar vi till de pengar som en medlem eller kund har betalt för mycket i något skede. Dessa kan sparas som innestående i Membra för att i ett senare skede kunna tas i användning och användas som ett avdrag för en framtida faktura.

Hur sparar man innestående i Membra?

Ett innestående kan sparas genom en manuell betalning eller en referensbetalning.

Manuell betalning

Gå till sidan Fakturering - Manuella betalningar. Sök fram den faktura som överbetalningen skall bokas mot.

Exempel över manuell betalning

Välj den raden och ange rätt betalningssätt samt betalningsdatum. Klicka sedan på Hantera avvikande betalning. I följande ruta ange summan som personen betalt i fältet Betalning. Nu går det att välja vad som skall göras med avvikelsen (5 euro i detta exempel).

Manuell betalning, spara avvikelsen som innestående

Välj här alternativet Spara avvikelsen som innestående och godkänn betalningen genom att klicka på knappen Registrera.

Referensbetalning

Gå till sidan Fakturering - Referensbetalningar. Läs in den referensfilen som innehåller överbetalningen.

Exempel över referensbetalning

Välj den raden som har ett positivt värde i kolumnen Differens (d.v.s. personen har betalt mer än fakturans återstående summa är) och klicka på Hantera avvikande betalning. I följande ruta kan vi välja vad vi skall göra med avvikelsen (5 euro i detta exempel).

Referensbetalning, spara avvikelsen som innestående

Välj här alternativet Spara avvikelsen som innestående och godkänn betalningen genom att klicka på knappen Registrera.

Hur använder man innestående

Ett sparat innestående kan användas då man skapar en faktura eller registrerar en underbetalning.

Skapa en faktura med innestående inkluderat

I alla Skapa faktura-dialoger finns alternativet för att ta innestående i beaktande med. Nedan ett exempel från då man skapar en faktura av en enskild försäljning.

Skapa faktura där innestående tas med

Membra kommer då att ta med ett eventuellt innestående för den medlemmen eller kunden som ett avdrag på fakturan. Ifall fakturans summa är mindre än vad som är innestående blir resterande delen kvar som innestående och fakturans slutsumma på 0 euro.

Exempel över faktura med innestående tagit i beaktande

Använd innestående vid en underbetalning

Detta kan hanteras för både en manuell betalning och en referensbetalning. I följande två fall har medlemmen 5 euro innestående och har betalt en följande faktura med 5 euro för lite (underbetalning). Man kan då utnyttja det existerande innestående saldot för att kompensera för underbetalningen. Samtidigt kommer då innestående saldo att minskas.

För en manuell betalning anger man själv summan på betalningen:

Använd innestående för att kompensera en underbetalning

För en referensbetalning kommer summan automatiskt från referensfilen:

Använd innestående för att kompensera en underbetalning med referens

Var kan man se om det finns innestående sparade i Membra?

Det finns en rapport som man kan använda för att se om det finns innestående som kan användas i Membra. Läs gärna mera om rapporten i artikeln Rapport: Innestående.

Feedback