Vad är Membra?

Membra är ett affärssystem för föreningar, ett föreningssystem. Syftet med Membra är att förenkla föreningars administration. Membra är inte ett affärssystem för företag som har modifierats för att passa föreningar, Membra är från grunden utvecklat för föreningar. Varje funktion är utvecklad för att underlätta arbetet administration av föreningar.

Centralt i Membra är medlemsregistret. I medlemsregistret finns alla medlemmar, oavsett om de ansökt om medlemskap, är aktiva eller om de varit med tidigare. Om varje medlem sparas historik gällande ekonomiska transaktioner, medlemsavgifter, kontakter med föreningen m.m.

Allt från registrering av medlemsuppgifter till utskick av medlemsfakturor är gjort för att det skall vara enkelt att sköta föreningen.

Feedback