Sökningen på "betalning" hittade 25 artiklar ...

Sida : 1 2 3 >
 • Betalningar

  Rutinen för att registrera inkommande betalningar i Membra skiljer på sig beroende på om man registrerar för hand (vyn manuella betalningar) eller läser in dem från en fil (via vyn referensbetalningar). Man använder referensbetalningsvyn då: Betalningarna har inkommit på en faktura Rätt... Läs mer

 • Manuella betalningar

  Betalningar som registreras för hand kallas manuella betalningar. Vanligtvis är detta betalningar som inte gjorts med referens och som avläses från ett utskrivet kontoutdrag. Vyn Manuella betalningar finns i undermenyn Fakturering. Manuella betalningar Först väljer man vilket betalningssätt... Läs mer

 • Hur korrigerar jag en betalning?

  Ifall en betalning har registrerats fel går det korrigera den genom att ta bort betalningen och sedan registrera en ny korrekt. Betalningar kan tas bort från medlemmens eller kundens Händelser-kort. Sök fram rätt medlem eller kund och klicka på Händelser uppe i blåa menyn. Händelserutan... Läs mer

 • Enskild betalning

  Inbetalningar som inte är kopplade till öppna försäljningar eller fakturor, kan registreras i Fakturering -> Enskild betalning. En inbetalning kan sparas för medlem eller kund som innestående, registreras återbetald eller som en försäljning på produkt. Registrera enskild betalning Registrera... Läs mer

 • Termer i Membra

  ... betalning Om summan på en betalning inte är samma som det obetalda beloppet (fordran) på fakturan är det en avvikande betalning. Avvikande betalningar kan registreras både via referensbetalningar och manuella betalningar. Dessa måste hanteras av användaren eftersom man måste i... Läs mer

 • Referensbetalningar

  Betalningar som görs med referensnummer kallas referensbetalningar. Vyn Referensbetalningar finns i undermenyn Fakturering. Alla fakturor som skapas i Membra har automatiskt ett referensnummer. Referensbetalningar Inläsning av referensfiler underlättar avsevärt registrering av... Läs mer

 • Rutin för hämtning av referensfiler från banken

  Det är viktigt att man har en rutin för vad man gör med filerna som hämtas från banken. Vissa bankprogram kan skriva över en fil som hämtats tidigare utan att meddela om det. Om det sker kan man lätt missa att i Membra registrera betalningar som gjorts. Ett exempel på en bra rutin,... Läs mer

 • Försäljning till medlem eller kund

  ... Skriv ut kvitto-knappen från blåa menyn i försäljningslistan. Då betalningssättet Faktura väljs kommer Membra att spara försäljningen och Skapa fakturor-rutan öppnas automatiskt eftersom vi nu kan bestämma fakturauppgifter. Försäljning - skapa faktura Som vi ser i urvalet ko... Läs mer

 • Rapporter och statistik

  ... jämna år är denna rapport till stor nytta. Läs gärna mer i artikeln 138 HushållEn lista över alla hushåll som är kopplade, detta hjälper att hitta möjliga felaktigheter. Läs gärna mer i artikeln 139 InbetalningsjournalAlla betalningar som har registrerats under angiven tidsperio... Läs mer

 • Rapport: Saldolista

  Rapporten Saldolista hittar man under Rapportering i navigationen. Rapporten sammanställer alla medlemmar eller kunder som har skuld till föreningen enligt det datum man anger. Rapporten tar med andra ord endast betalningar som är gjorda före det angivna datumet i beaktande Saldolistan... Läs mer

Sida : 1 2 3 >