Sökningen på "faktura" hittade 40 artiklar ...

Sida : 1 2 3 >
 • Jag vill göra en faktura med en rabatt, går detta?

  ... är en produktrad med samma produkt men antalet läggs som -1 och summan på 5 euro. Rabattradens beskrivning kan väl ändras till "Rabatt", eller annan förklaring. Försäljningsrad som rabatt då antalet är negativt Slutsumman på fakturan kommer då att bli 15 euro och från faktura... Läs mer

 • Kreditera en faktura

  Eftersom en faktura inte går att radera så är kreditering av en faktura samma som att nollställa den. Det går endast att kreditera fakturor en och en. Ifall det i misstag har skapats oskäligt många felaktiga fakturor kan ni ta kontakt med Membras Support och få hjälp med att radera... Läs mer

 • Rapport: Fakturajournal

  Rapporten Fakturajournal hittar man under Rapportering i navigationen. Rapporten listar all fakturor som är skapta under den angivna tidsperioden. Samtidigt får man en sammanställning över vilka redovisningskonton fakturorna har gällt. Rapport över fakturor Rapporten går att exportera... Läs mer

 • E-fakturafiler

  I vyn E-fakturafiler kan du läsa in retursvarsfiler från banken samt se information om fakturorna du skapat som e-fakturor. Genom funktionen Läs fil med retursvar uppe i den blåa balken kan du läsa in en fil med retursvar från banken, för att lättare tolka dess innehåll. E-fakturafiler Genom... Läs mer

 • Termer i Membra

  ... betalning Om summan på en betalning inte är samma som det obetalda beloppet (fordran) på fakturan är det en avvikande betalning. Avvikande betalningar kan registreras både via referensbetalningar och manuella betalningar. Dessa måste hanteras av användaren eftersom man måste i... Läs mer

 • Medlemmar

  ... transaktioner som skett mellan medlemmen och föreningen. Längst ner visas medlemmens saldo just nu, d.v.s. om medlemmen är skyldig föreningen pengar eller inte. Det går att skriva ut fakturakopior eller kreditera öppna fakturor. En felaktigt registrerad betalning tas även bort h... Läs mer

 • Skapa fakturor

  Fakturering i Membra I Membra kan man skapa fakturor för både medlemmar och kunder. Endast medlemmar med status Aktiv kan faktureras. Det finns i huvudsak fyra olika sätt att fakturera medlemmar på. Enskild faktura Detta görs genom att skapa en försäljning och sedan välja Faktura... Läs mer

 • Medlemskortet

  ... familj på en och samma faktura. Det går dock inte att kedjekoppla hushållsansvariga, d.v.s. ifall en medlem har en hushållsmedlem så går det inte att lägga en hushållsansvarig på den medlemmen. Anslutningsdatum Dagen då personen blir medlem i föreningen. Väljs från kalendern så ... Läs mer

 • Manuella betalningar

  ... skall se ut. När dessa är valda söker man upp den faktura som betalningen gäller. Det går inte att registrera betalningar i Membra utan att det finns en faktura att koppla betalningen mot. Sökning kan göras på fakturanummer eller fakturamottagare (förnamn eller efternamn). Om ... Läs mer

 • Referensbetalningar

  ... så att man kan återkomma till dem vid ett senare tillfälle. Dessa betalningar bokförs i Membra på redovisningskontot OBS (Observationskonto). NamnFakturamottagaren i Membra ifall referensnumret stämmer Bet.ref (Betalningsreferens)Bankens referens (betalare, max 12 tecken) Bet... Läs mer

Sida : 1 2 3 >