Sökningen på "faktura" hittade 40 artiklar ...

Sida : < 1 2 3 4 >
 • Manuella betalningar

  ... bakgrunden skall se ut. När dessa är valda söker man upp den faktura som betalningen gäller. Det går inte att registrera betalningar i Membra utan att det finns en faktura att koppla betalningen mot. Sökning kan göras på fakturanummer eller fakturamottagare (förnamn eller efter... Läs mer

 • Referensbetalningar

  ... kommer Ok att markeras automatiskt om fältet Differens = 0, d.v.s. om allt är betalt. NamnFakturamottagaren i Membra ifall referensnumret stämmer Bet.ref (Betalningsreferens)Bankens referens (betalare, max 12 tecken) Bet.datum (Betalningsdatum)Datum betalningen gjordes ReferensR... Läs mer

 • Bankkonton

  ... registreras kan anges både enligt den äldre standarden (BBAN) och enligt den nuvarande (IBAN). Ett BBAN kommer automatiskt att konverteras till IBAN eftersom bankerna idag inte tar emot BBAN längre. Om man markerar fältet Skriv ut på faktura kommer kontot att finnas med på utsk... Läs mer

 • Momssatser

  Membra har stöd försäljning med moms. Det går även att blanda rader med och utan moms på en faktura. Vyn för att underhålla momssatserna finns i undermenyn Inställningar. I denna vy administreras de momssatser som används i Membra. Det måste finnas minst en momssats upplagd och det... Läs mer

 • Medlemsavgifter

  ... är det pris som medlemmen kommer att få på sin faktura. Ålder Detta är den ålder då medlemmen skall flyttas upp till denna avgift. Om det inte handlar om en åldersbaserad avgift kan fältet lämnas tomt. Se exemplet nedan för mer information. Åldersbaserad avgift Markera kryssruta... Läs mer

 • Påminnelser

  Funktionen för att skapa och skicka påminnelser finns på sidan Fakturering -> Påminnelser. En påminnelsefaktura är en kopia av originalfakturan, med skillnaden att det står Påminnelsefaktura och förfallodatumet har ersatts med texten Genast. Dessutom tas mottagarens senaste adressuppgifter... Läs mer

 • Fakturering

  Faktureringsfunktionen i Membra är kraftfull och kan spara mycket arbete för föreningen. Det går t.ex. att skapa fakturor med en blandning av momspliktiga och icke momspliktiga produkter. De flesta fakturor baseras på en eller flera produkter. Medlemsfakturan är den enda som är speciell... Läs mer

 • Periodbyte

  En period i Membra motsvarar föreningens verksamhetsår. Membra använder perioden för att hålla reda på om en medlem skall få en faktura för medlemsavgift eller inte. Det är viktigt att man byter period korrekt så att Membra inte tappar bort sig. Periodbyte är en funktion som initieras... Läs mer

 • Aktiviteter

  ... på olika sätt. Om alla deltagare skall faktureras på en gång markerar man rätt aktivitet i vyn och klickar sedan på Fakturera-knappen i den övre fliken. Då öppnas ett normalt faktureringsfönster där aktiviteten är förvald. Skapa faktura för alla deltagare i aktiviteten Genom ... Läs mer

 • Import av försäljningar

  ... göra upp en lista på försäljningsrader i Excel (eller motsvarande produkt) än att skapa enskilda försäljningar via Membras gränssnitt. Eller då det behövs många liknande försäljningar som kanske skall med på medlemsfakturan. Förberedelser Import av försäljningar behöver följan... Läs mer

Sida : < 1 2 3 4 >