Sökningen på "periodbyte" hittade 3 artiklar ...

Sida : 1
  • Periodbyte

    En period i Membra motsvarar föreningens verksamhetsår. Membra använder perioden för att hålla reda på om en medlem skall få en faktura för medlemsavgift eller inte. Det är viktigt att man byter period korrekt så att Membra inte tappar bort sig. Periodbyte är en funktion som initieras... Läs mer

  • Medlemsavgifter

    För varje enskild avgift kan man bestämma om den skall påverkas av medlemmens ålder eller inte. Om avgiften sätts som åldersbestämd kommer medlemmen vid periodbytet automatiskt flyttas till en annan medlemsavgift om medlemmen uppnår åldern inom den nya perioden. I samband med periodbytet... Läs mer

  • Komma igång

    ... man sedan vilken medlemsavgift den skall få och då perioden byts kommer Membra att ta i beaktande de medlemmar som skall byta avgift. Läs mera om periodbytet i artikeln 100. Import I Membra går det att importera medlemmarna själv, detta genom knappen på Startsidan eller navige... Läs mer

Sida : 1